Velkommen til min hjemmeside

Persondatapolitik

Heidilykholt.dk behandler personoplysninger om klienter. Jeg værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som jeg behandler.

Det er i alle tilfælde mit mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken vil altid blive opdateret her på siden.

Sådan beskytter jeg personoplysninger
Heidilykholt.dk behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Jeg har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Jeg tilpasser løbende min sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler jeg?
Jeg behandler kun personoplysninger, når jeg har behandlingshjemmel til det. Det får jeg ved, at den registrerede har afgivet et skriftligt samtykke til, at jeg behandler en række konkrete oplysninger om personen.

Disse oplysninger er: Navn, E-mail, Telefonnummer, helbredsoplysninger, samt sociale og psykiske omstændigheder .

Jeg opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Jeg har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Pt. opbevarer jeg personoplysninger i 5 år efter endt behandling jf. bogføringsloven.

Hvornår videregiver jeg personoplysninger?
Jeg videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller jeg bliver pålagt det af en domstol.
For at sikre mig yderligere mod videregivelse af personoplysninger er jeg omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at jeg ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til mit kendskab igennem mit arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling
Heidilykholt.dk kan benytte eksterne databehandlere. Disse behandler kun personoplysninger på vegne af mig til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra mig. Jeg har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som mine databehandlere altid skal opfylde.
Jeg overfører aldrig personoplysninger til lande uden for EU og EØS.
Pt. benytter jeg mig af TerapeutBooking og Dinero som eksterne databehandlere.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt
Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som jeg har registeret og behandler om dig.
Ønsker du det, beder jeg dig kontakte mig enten pr. mail: kst@heidilykholt.dk pr. tlf /sms: 20 66 00 05 eller personligt
Du kan forvente at høre fra mig senest en uge efter din forespørgsel er modtaget.
Som svar på din henvendelse, vil jeg informere dig om, hvilke oplysninger jeg kan slette med det samme, og hvilke oplysninger jeg er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, jeg behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til kst@heidilykholt.dk
Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.